РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю традиційним способом найчастіше вибирають особи, які хочуть, щоб договір компанії був більш розширений і мав значно більше додаткових записів, ніж договір компанії, сформований телеінформаційною системою у випадку реєстрації s-24.

Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю традиційним способом дозволяє також вносити статутний капітал в іншій формі ніж грошова, тобто через так званий апорт.

Як виглядає процедура реєстрації ТОВ компанії?

Заключення договору компанії відбувається в письмовій формі в присутності нотаріуса в так званій формі нотаріального акту, в якому є інформація на тему:

ü фірми компанії (назва суб’єкту), яка може бути будь-яка, але важливо, щоб містила в собі додаткове позначення „Товариство з обмеженою відповідальністю.  До реєстру підприємців не можуть бути включені дві компанії з однаковою назвою або обманливо схожою одна до одної.

  • головного офісу компанії – місто вказується без точної адреси головного офісу,
  • предмету діяльності відповідно до дійсної Польської Класифікації Діяльності,
  • величини статутного капіталу (у мінімальному розмірі 5 000 зл),

ü номінальної вартості внесків, зроблених через окремих партнерів, та інформації, чи партнер може мати більше, ніж один внесок, номінальна вартість одного внеску не може бути нижча, ніж  50 зл,

ü призначення окремих членів органів компанії, тобто правління. Правління може бути одноосібне або складатись з більшої кількості членів. Членами правління також можуть бути партнери (фізичними особами).

ü партнерів компанії, які можуть бути як фізичними так і юридичними особами (за винятком спільної підприємницької діяльності).

Наступним кроком, який наблизить реєстрацію ТОВ компанії до завершення, є подача заяви до належного Окружного Суду з точки зору головного офісу, вказаного в угоді компанії.  Потрібно подати оригінали або офіційно підтверджені копії наступних офіційних форм разом з додатками:

ФормаKRS-W3основна заява про реєстрацію,до якої приєднуємо:

додатокKRS-WEз метою запису даних партнерів, які підлягають запису до реєстру,

додатокKRS-WKз метою запису інформації про орган, уповноважений представляти компанію та осіб, які входять в нього, а також способу представництва,

додатокKRS-WM з метою запису предмету діяльності підприємця. Кількість представлених в заявці номерів господарської діяльності відносно Польської Класифікації Діяльності (PKD) не може перевищити десяти пунктів,в які входить предмет діяльності, яка переважає, на рівні підкатегорії. Вказані номери Польської Класифікації Діяльності повинні співпадати з предметом діяльності, вказаним в договорі компанії.

додатокKRS-WLу випадку,коли компанія має довірених осіб,

додатокKRS-WAу випадку,коли компанія має філії,

додатокKRS-WHу випадку,коли компанія виникла внаслідок злиття, поділу або трансформації.

Інші додатки:

ü  доказ призначення окремих членів органу компанії (якщо про призначення не говориться в договорі компанії),

ü  список партнерів з вказаним прізвищем та ім’ям або фірмою (назвою), а також кількістю та номінальною вартістю внесків кожного з них,

  • прізвища,імена та адреси членів правління,

ü  прізвище, ім’я або фірма, головний офіс та адреса єдиного партнера (у випадку одноосібної ТОВ компанії),

ü  заява про згоду осіб, уповноважених представляти суб’єкт,тобто ліквідаторів та довірених осіб,

  • адреси для доставки людей, уповноважених скликати правління,
  • згода осіб, покликаних для виконання функцій в правлінні,

ü  підтвердження про сплату судового збору,тобто500 зл судового зборута100 зл оплати за розміщення в Судовому та Господарчому Моніторі.

Додаткові видатки:

ü  податок з цивільно-правових операцій,що становить 0,5% вартості статутного капіталу компанії,з вирахуванням судового збору та оплати за оголошення в Судовому та Господарчому Моніторі. Цей податок збирається та сплачується податковій установі нотаріусом під час дій, пов’язаних з реєстрацією.

ü  вартість складання договору у формі нотаріального акту (так званий нотаріальний збір)залежить від величини статутного капіталу,

  • вартість опису договору (залежить теж від кількості партнерів).

ВАЖЛИВЕ! Складені форми потрібно заповнити польською мовою,розбірливо,на друкарській машині,комп’ютері або вручну, великимидрукованими літерами, а підпис правління повинен бути зроблений ручкою синього кольору.

Реєстрація в рамках одного віконечка

Дані,які подаються до суду разом з заявою про внесення до Національного Судового Реєстру,попадуть також до відповідних офіційних реєстрів,таких як Податкове Управління таГоловне Статистичне Управління. Разом з рішенням суду про внесення до Національного Судового Реєструкомпанія також одержить свідоцтво отримання ідентифікаційного номеру платника податків (номер NIP) та номеру в Національному реєстрі суб’єктів (номер REGON).